XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü

E-posta: tujk2023@ktu.edu.tr