XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

XXII. TUJK Sempozyumu 2023’e katılım için lütfen aşağıdaki link'e tıklayarak Kayıt Formunu doldurunuz.