XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

Önemli Tarihler

Toplantı Kayıt Tarihleri

: 01 Ağustos 2023 – 28 Kasım 2023

Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri

: 01 Ağustos 2023 – 13 Ekim 2023 10 Kasım 2023 

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

27 Ekim 2023  15 Kasım 2023

TUJK 2023 Yılı Bilimsel Toplantısı Tarihleri

: 29 Kasım-01 Aralık 2023