XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

Harita Genel Müdürlüğü organizasyonu ve bir üniversitenin ev sahipliğinde 2002 yılından beri her yıl, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) bilimsel etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl, “XXII.   TUJK Sempozyumu 2023”, 29 Kasım-01 Aralık 2023 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

“XXII. TUJK Sempozyumu 2023”de, TUJK bünyesinde faaliyet gösteren çalışma gruplarının alanlarını içeren “Referans Koordinat Sistemleri”, “Gravite Alanı”, “Jeodinamik” ve “Konum Belirleme ve Uygulamalar” için dört ayrı oturumun yanı sıra, ülkemizde ve dünyada etkili olan afetler ve jeodezinin afet çalışmalarındaki konumuna vurgu yapmak üzere Sempozyumun teması olarak belirlenen “Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları” başlıklı bir panel ve bir oturum gerçekleştirilecektir.


 
Doğanın olağan davranışlarından kaynaklanan deprem, heyelan, çığ, fırtına, hortum, kasırga, yanardağ patlaması, yangın, tsunami, sel ve su taşkınları gibi doğal afetler ile insanın doğayla olan etkileşiminin aşırılaşması sonucunda oluşan orman yangınları, salgın hastalıklar, teknolojik kazalar, su kirliliği, kazalar, mühendislik projelerinin etkileri nedeniyle oluşan insan kaynaklı afetler can, mal, ekonomik, çevresel ve sosyal kayıplar doğurmakta, normal hayatı ve insan faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda henüz afetleri önceden kestirmenin mümkün olamadığı çağımızda, afetlerden doğan kayıpları en aza indirme sorumluluğu ve çabası biz Jeodezicilere de düşmektedir. Afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemlerle kayıplar en aza indirilebilir. Özellikle doğal afetlerin izlenmesinde jeodezi bilim dalı yanı sıra jeoloji, jeofizik ve zemin mekaniği gibi komşu disiplinler de çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Sempozyumda TUJK çalışma grubu oturumları yanı sıra komşu disiplinlerin de katılacağı “Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları” konusuyla ilgili bir panel ve özel oturum düzenlenecektir. Ayrıca Sempozyumda davet edilen uluslararası katılımcılar tarafından da çevrimiçi sunumlar yapılacaktır. Jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar, sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Sempozyuma tüm TUJK üyelerimizin, araştırmacılarımızın, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin değerli katkı ve katılımlarını bekliyoruz. 

 

 

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya

“XXII. TUJK Sempozyumu 2023” Düzenleme Kurulu Başkanı

 

XXI. TUJK2023 SEMPOZYUMUNA İLGİNİZ VE KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. SEMPOZYUM FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLDİRİ ÖZET KİTABI YAYINLANDI. ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Toplantı Kayıt Tarihleri

: 11 Eylül 2023 – 28 Kasım 2023

Bildiri Özeti Gönderim Tarihleri

: 11 Eylül 2023 – 13 Ekim 2023 10 Kasım 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi

27 Ekim 2023 15 Kasım 2023

TUJK 2023 Yılı Bilimsel Toplantısı Tarihleri

: 29 Kasım-01 Aralık 2023


Toplantı poster ve duyuru metnini PDF dokümanı olarak indirmek için 
tıklayınız.