XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

metin, ekran görüntüsü içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu