XXII. TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) SEMPOZYUMU 2023

"Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları"

29 KASIM - 01 ARALIK

2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen, ülkemiz jeodezi topluluğunca güncel jeodezik konuların tartışılabilmesine ve topluluk arasındaki fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağlayan Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) bilimsel toplantısının bu yıl 22.’si yapılacaktır. “XXII. TUJK Sempozyumu 2023-Afetler ve Afet Yönetimine Jeodezinin Katkıları”, etkinliği 29 Kasım-01 Aralık 2023 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Toplantıya dünyada ve ülkemizde Jeodezi alanında çalışan akademisyenlerden, kamu kurumlarından, STK’lardan ve özel sektörden katılım beklenmektedir. Toplantı, Harita Mühendisliği ve yakın disiplinler ile ortak faaliyet gösteren firmaların hedefledikleri kitleye ulaşacakları bir etkinlik olma özelliğini taşımaktadır.

 

“XXII. TUJK Sempozyumu 2023 - Afetler ve Afet Yönetimine Jeodezinin Katkıları” ile ilgili sponsorluk bilgileri aşağıda bilginize sunulmaktadır. 

 

Toplantıda sizleri de aramızda görmekten ve yenilikçi ürünlerinizi katılımcılarla paylaşmanızdan dolayı memnuniyet duyacağız.


 
- Sponsorluk Bilgilerindirme dokümanı (pdf)


 
SPONSORLUK FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.